Pravidla pro pendlery týkající se cestování do Německa a Rakouska

Pravidla pro pendlery týkající se cestování do Německa a Rakouska

Německo

Stav: 12. 5. 2021 17:00

S platností od 2. 5. 2021 zařadila Spolková republika Německo celou Českou republiku do kategorie „riziková oblast“. Podle novelizovaného spolkového koronavirového nařízení (Corona-Einreiseverordnung) platí, že přeshraniční pracovníci (pendleři) nepotřebuji ani elektronickou registraci příjezdu, ani negativní text. Toto ustanovení platí jak pro pendlery z ČR do Německa, tak z Německa do ČR. Uvedené nařízení spolkové vlády nahrazuje příslušnou úpravu jednotlivých spolkových zemí.


Grenzkontrollen zu Tschechien laufen aus

Grenzkontrollen zu Tschechien laufen aus

13.04.2021 | Stand 13.04.2021, 16:19 Uhr
Die in der Corona-Krise eingeführten stationären Grenzkontrollen zu Tschechien enden. Die Kontrollen sollen mit Ablauf des Mittwochs auslaufen und nicht verlängert werden.

Pravidla pro pendlery týkající se cestování do Rakouska

Pravidla pro pendlery týkající se cestování do Rakouska

Od 11.03.2021 musí cestující, kteří přicestují do Rakouska ze zemí, které nejsou uvedeny v příloze A, mít  negativní PCR test (starý max.72 hodin) nebo antigenní test ( starý max. 42 hodin). Výsledky testu v německém nebo anglickém jazyce odpovídají lékářskému osvědčení. U testů v jiných jazycích je vyžadováno lékařské osvědčení. Pokud nemůže být předloženo zdravotní osvědčení nebo výsledek testu , musí se během 24 hodin po vstupu nechat udělat antigenní nebo PCR test.

Asociace pendlerů České republiky z.s. (“APČR”) je státem registrovaná, samosprávná, nezávislá, nepolitická, odborná, dobrovolná a otevřená zájmová organizace fyzických osob – občanů České republiky starších 18ti let s trvalým pobytem v České republice, kteří pracují nebo pracovali v zahraničí a rovněž i přímých rodinných příslušníků „pendlerů“,  o které se „pendleři“ bezprostředně starají.  Členem “APČR” mohou být i občané jiných zemí Evropské unie, kteří splňují podmínky dané Stanovami.

“APČR” působí na území České republiky,  Spolkové republiky Německo, Rakouska, Slovenska, Polska, Maďarska, Itálie, případně i v dalších zemích Evropské unie.

Hlavním cílem Asociace je  hájit práva „pendlerů“ – členů  Asociace a jejich rodinných příslušníků a to jak na národní, tak  i mezinárodní úrovni ve styku
a v jednání s vládními, parlamentními, nevládními a jinými organizacemi České republiky, Spolkové republiky Německo, Rakouské republiky, Maďarské republiky, Slovenské republiky, Polské republiky, Itálie, případně i dalších zemích Evropské unie kde pracují nebo pracovali členové Asociace.

“APČR” řídí představenstvo a Ústřední Rada.

Podrobné informace o členství v “APČR”, poslání a dalších cílech Asociace jsou uvedeny ve Stanovách spolku “APČR”.