Grenzkontrollen zu Tschechien laufen aus

Grenzkontrollen zu Tschechien laufen aus

13.04.2021 | Stand 13.04.2021, 16:19 Uhr
Die in der Corona-Krise eingeführten stationären Grenzkontrollen zu Tschechien enden. Die Kontrollen sollen mit Ablauf des Mittwochs auslaufen und nicht verlängert werden.

Pravidla pro pendlery týkající se cestování do Rakouska

Pravidla pro pendlery týkající se cestování do Rakouska

Od 11.03.2021 musí cestující, kteří přicestují do Rakouska ze zemí, které nejsou uvedeny v příloze A, mít  negativní PCR test (starý max.72 hodin) nebo antigenní test ( starý max. 42 hodin). Výsledky testu v německém nebo anglickém jazyce odpovídají lékářskému osvědčení. U testů v jiných jazycích je vyžadováno lékařské osvědčení. Pokud nemůže být předloženo zdravotní osvědčení nebo výsledek testu , musí se během 24 hodin po vstupu nechat udělat antigenní nebo PCR test.


Pravidla pro pendlery týkající se cestování do Německa

Pravidla pro pendlery týkající se cestování do Německa

Aktualizace: 29. 3. 2021 14:00

S platností od 28. 3. 2021 zařadila Spolková republika Německo Českou republiku do kategorie „vysoce rizikové oblasti“. Upozorňujeme však, že pravidla pro karanténu se vztahují zpětně na pobyt v oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru v posledních 10 dnech. Vzhledem k tomu, že Česká republika byla do 27. 3. 2021 považována za takovouto oblast, platí pro přechodné období do 6. 4. 2021 následující pravidla


Dobrá zpráva pro české pendlery. Sasko uvolnilo pravidla, pro přejetí hranic stačí test a potvrzení o nezbytnosti

Dobrá zpráva pro české pendlery. Sasko uvolnilo pravidla, pro přejetí hranic stačí test a potvrzení o nezbytnosti

Aktualizace: 16.03.2021

Sasko zmírňuje podmínky pro české pendlery, nově může přes hranice dojíždět každý, koho zaměstnavatel označí za nezbytného pro chod firmy. Nutný je ale každodenní negativní test na koronavirus. Po dnešním zasedání zemské vlády to prohlásila saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, která má na starosti i zdravotnictví a boj s koronavirem. Řekla také, že přes hranice mohou dojíždět i učitelé či žáci.

Asociace pendlerů České republiky z.s. (“APČR”) je státem registrovaná, samosprávná, nezávislá, nepolitická, odborná, dobrovolná a otevřená zájmová organizace fyzických osob – občanů České republiky starších 18ti let s trvalým pobytem v České republice, kteří pracují nebo pracovali v zahraničí a rovněž i přímých rodinných příslušníků „pendlerů“,  o které se „pendleři“ bezprostředně starají.  Členem “APČR” mohou být i občané jiných zemí Evropské unie, kteří splňují podmínky dané Stanovami.

“APČR” působí na území České republiky,  Spolkové republiky Německo, Rakouska, Slovenska, Polska, Maďarska, Itálie, případně i v dalších zemích Evropské unie.

Hlavním cílem Asociace je  hájit práva „pendlerů“ – členů  Asociace a jejich rodinných příslušníků a to jak na národní, tak  i mezinárodní úrovni ve styku
a v jednání s vládními, parlamentními, nevládními a jinými organizacemi České republiky, Spolkové republiky Německo, Rakouské republiky, Maďarské republiky, Slovenské republiky, Polské republiky, Itálie, případně i dalších zemích Evropské unie kde pracují nebo pracovali členové Asociace.

“APČR” řídí představenstvo a Ústřední Rada.

Podrobné informace o členství v “APČR”, poslání a dalších cílech Asociace jsou uvedeny ve Stanovách spolku “APČR”.