Vážený pane předsedo KSČM Vojtěchu Filipe,

reaguji na Vaše vystoupení v mediích a veřejnou stigmatizaci pendlerů ČR vyjíždějících do BRD za přenašeče Covid – 19 mutace do ČR na území Chebska. Bohužel musím konstatovat, že tato záleži-tost se ve veřejném mínění nedotkla pouze pendlerů z lokality Cheb, nýbrž všech jako celku. A ne jen proto, že Vaše obvinění a stigmatizace pendlerů týká spolu se zdravotníky nejvíce testovanou a sledo-vanou skupinou obyvatel ČR.

Žádám Vás o předložení konkrétních dat, která jste zveřejnil jako podklad z ministerstva zdravotnictví a zdůvodnit, co Vás vedlo k Vašemu prohlášení. BRD nám totiž potvrdilo, že žádná data do ČR o pozi-tivitách pendlerů neudává a ani nerozlišuje, kdo je pendler a kdo je testovaný občan jejich země, či občan země jiné.

V případě že, tato tvrzení zveřejňujete bez konkrétních dat, rádi bychom Vás požádali o veřejnou omluvu pendlerům, kteří ročně do ČR přivážejí nemalé finanční prostředky a uvedení skutečností do reality. Společně s ministerstvem práce a sociálních věcí a se zdravotními pojišťovnami BRD k měsíci červnu roku 2020 jsme došli k závěru, že zhruba 113 000 občanů ČR vyjíždí do Německa a společně s jejich rodinnými příslušníky se pohybujeme na počtu 600 000 občanů ČR, které jste nařkl z šíření nemoci. Věřím, že přehodnotíte své stanovisku k tomuto problému a veřejně se omluvíte za stigmatizaci těchto pracujících občanů ČR.


Zuzana Vintrová

Prezidentka Asociace pendlerů České republiky z.s.