Info: pan ministr Blatný doposud žádná reakce na stav dat přímo pendlerů, KSČM – Filip – doposud žádná reakce zveřejnění dat pendlerů ani omluva.

Chaos a destabilizace příhraničních oblastí je zřejmá z článků reakcí BRD, kde opět žádají uzavření hranic kvůli stavu v ČR. Ministr zdravotnictví a KSČM nemají zveřejněné žádné data k tomu, aby destabilizovali příhraniční oblasti a uváděli tak občany ČR do stavu již neúnosného a podporují nestabilní chování a nedodržování nařízení.

V případě, že se opravdu rozhodne BRD zavřít hranice, potom co budeme dělat? Jak budete mít příjmy pro živení rodin, když potřebujete U1 k prokázání na pracovní úřad aby vám dali dávky? Tito dva pánové vysoké politiky, nemají na svých postech s těmito vyjádřeními co dělat. Celková destabilizace pendlerů a jejich rodinných příslušníků je ohrožena. Toť mé vyjádření stavu. Pokud se neprodlouží nouzový stav, tato republika bude nejspíše uvedena v logickém myšlení do vakua okolních zemí. Toť můj názor. Nemusí se shodovat s realitou, ale logicky by to tak mohlo dopadnout. KSČM nechce podpořit nouzový stav dle jejich vyjádření, či-liž nemáme jak se dál bránit v případě naplnění skutku neprodloužení.

Nemůžeme chtít po okolních státech cesty volné, když se zde vytváří ne – systém a chaos. Žádám o okamžitou rezignaci ministra zdravotnictví, který nemá absolutně žádný plán a sám si neví rady co dělat, celková data nepředložil a pozitivity jak se trasují z testů BRD?: či -liž se ani netrasuje v té míře v které má.

Taktéž žádám KSČM o omluvu a uvedení věcí do pořádku a informování BRD o stavu – předsedu Vojtěcha Filipa – který stigmatizoval pendlery za přenašeče a tím vytvořil neblahý pohled i okolních států na pendlera vyjíždějícího do BRD, ohrozili celkovou stabilitu příhraničních oblastí, včetně těmito výroky podpořili odbojové stavy psychických stavů nestabilního vidění budoucnosti rodin, které mají své živitelé v zahraniční.

Podotýkám, že v příhraničních oblastech není tolik zaměstnaneckých příležitostí, které by byli nejen výhodné a dostupné ale i finančně ohodnocené tak, aby uživili 3 až 4 člennou rodinu v standardu, nikoliv v nouzi.

Zdravotnický personál, který vyjíždí do zahraničí, nejen že je tam lépe ohodnocen a je v mnohdy nesrovnatelných podmínkách, ale má i lepší vzdělávací rozvíjející se znalosti. Doposud se ani pan ministr Blatný nad tímto nezamýšlí a ani nepožádal o vyjádření zdravotnického personálu za jakých podmínek by ČR mohla nabídnout těmto vysoce kvalifikovaným pendlerům možné zajištění v domácím prostředí.

Neřeší se nic, jenom se lidé destabilizují. Ministr Blatný nemá na svém plně hodnoceném postu co dělat, když není strateg.

Zuzana Vintrová

Prezidentka Asociace pendlerů České republiky z.s.