Pokud patříte mezi pendlery, doporučuje se průběžně kontrolovat webové stránky zastupitelského úřadu země (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), ve které pracujete. Podmínky se dynamicky mění.

Pokud na stránce odpověď nenajdete, zavolejte na Informační centrum pro cesty do zahraničí Ministerstva zahraničních věcí ČR: +420 222 264 222 (funguje PO-PÁ od 08:00 - 16:00 hod., ale základní informace o cestování do okolních států jsou na lince dostupné i mimo tuto dobu).

V případě, že jste jako pendler ztratili zaměstnání, projděte si Průvodce žádostí o podporu v nezaměstnanosti pro pendlery, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Řidičům nákladní dopravy byla udělena výjimka z předchozího objednání na antigenní testy na odběrových místech. Ti, kteří se na odběrovém místě prokáží řidičským průkazem s vyznačeným kódem „95“ na zadní straně, průkazem profesní způsobilosti nebo kartou řidiče, mohou podstoupit antigenní test bez objednání. Více informací naleznete v pokynech k výjimce testování

Pro Německo nyní platí tyto režimy:

Od 6.6. 2021 je Česká republika vyřazena z rizikových zemí. Uvolnění, které s sebou nese zrušení povinnosti testu, karantény i registrace platí pro ty, kteří na rizikovém území nepobývali v posledních 10 dnech.

Kromě Saska  a Bavorska, o kterých naleznete informace níže, naleznete pravidla všech spolkových zemí na stránkách spolkové vlády (němčina, angličtina, francouzština). Další informace o vstupu do Německa naleznete na stránkách Velvyslanectví České republiky v Berlíně a informace přímo pro pendlery na stránkách Velvyslanectví SRN v Praze

České dráhy obnovily provoz některých vlaků mezi ČR a SRN.

Sasko

Česká republika byla vyřazena z rizikových zemí. Toto s sebou nese uvolnění, které platí i pro pendlery. Jde o zrušení povinnosti testu, karantény i registrace.

Více informací naleznete na stránkách Generálního konzulátu České republiky v Drážďanech

Bavorsko

Česká republika byla vyřazena z rizikových zemí. Toto s sebou nese uvolnění, které platí i pro pendlery. Jde o zrušení povinnosti testu, karantény i registrace.

Další informace naleznete na stránkách Generálního konzulátu České republiky v Mnichově

Pro Rakousko nyní platí tento režim:

Pendleři mají povinnost předkládat jeden z následujících dokumentů: 

  • doklad o očkování (v anglickém nebo německém jazyce) nebo lékařské potvrzení na následujícím formuláři (německyanglicky potvrzující, že tyto osoby jsou:

1. nejméně 22. den po 1. dávce vakcíny, pokud je tato dvoudávková (očkování první dávkou je platné po dobu 3 měsíců),

2. po druhé dávce vakcíny (doba platnosti vakcinace: 9 měsíců od první dávky),

3. nejméně 22. den po vakcinaci očkovací látkou, která je jednorázová (doba platnosti: 9 měsíců od podání první dávky),

4. kdykoliv po vakcinaci za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test nebo důkaz o přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 9 měsíců od vakcinace).

Vyžaduje se vakcína s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm.

  • certifikát o prodělání nemoci v posledních 6 měsících (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské potvrzení (německy, anglicky) či certifikát o zjištění neutralizačních protilátek v posledních 3 měsících 
  • lékařské osvědčení o absolvování antigenního či PCR testu s negativním výsledkem, platnost pro pendlery je 7 dní (formulář lékařského osvědčení k dispozici v němčiněangličtině. Tento formulář lze nahradit výsledkem testu v angličtině nebo němčině, pokud obsahuje tyto údaje:  jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla, a razítko instituce, která test provedla.).

Při disponování jedním z těchto dokladů, odpadá pro pendlery od 10. 6. 2021 povinnost elektronické registrace před vstupem do Rakouska z ČR, resp. z nízkorizikových zemí.

Pokud pendleři nebudou mít při příjezdu k dispozici jeden z výše uvedených dokumentů, je možné nahradit je testem v Rakousku do 24 hodin od překročení hranic. K tomu je možné využít bezplatné rakouské testovací stanice (v tomto případě musíte doložit sídlo zaměstnavatele v Rakousku). Vhodné testovací místo můžete nalézt v ČR, v Dolním nebo Horním Rakousku. V tomto případě se ale vyžaduje elektronická registraceTa musí být obnovena vždy v případě změny relevantních údajů, nejpozději však každých 28 dní.

Návod, jak registraci vyplnit a více informací o registraci najdete na webu MZV.

Další informace naleznete na stránkách Velvyslanectví České republiky ve Vídni.

Pro Slovensko nyní platí tyto režimy:

Přeshraničním pracovníkům do 100 km, studentům a umělcům stačí mít kromě registrace negativní antigenní nebo PCR test, ne starší 7 dnů. 

Další podrobnosti naleznete v okruhu Zahraničí > Slovensko

Polsko

U Polska se podmínky mohou lišit i dle druhu profese, aktuální informace najdete na webu Ministerstva zahraničí

Čeští pendleři směřující domů:

Na Čechy, kteří pendlují za prací do sousedních států, se při návratu zpět domů nevztahuje povinnost vyplnit příjezdový formulář a předkládat výsledek PCR testu.

Pendleři směřující do ČR:

Pro pendlery, kteří dojíždí alespoň jednou týdně za zaměstnáním do ČR, v současné době platí, že nemusejí vyplňovat Příjezdový formulář a předkládat PCR test. Měli by však průběžně kontrolovat stránky Ministerstva vnitra ČR.