Německo

Stav: 12. 5. 2021 17:00

S platností od 2. 5. 2021 zařadila Spolková republika Německo celou Českou republiku do kategorie „riziková oblast“. Podle novelizovaného spolkového koronavirového nařízení (Corona-Einreiseverordnung) platí, že přeshraniční pracovníci (pendleři) nepotřebuji ani elektronickou registraci příjezdu, ani negativní text. Toto ustanovení platí jak pro pendlery z ČR do Německa, tak z Německa do ČR. Uvedené nařízení spolkové vlády nahrazuje příslušnou úpravu jednotlivých spolkových zemí.

Pendleři cestující z Německa do České republiky musí vzít dále na vědomí také pravidla pro vstup na území České republiky. Podle těchto pravidel jsou v současnosti pendleři, kteří hranici překračují alespoň jednou týdně, osvobozeni od povinnosti testování a registrace příjezdu.

Rakousko

Osoby, které cestují z České republiky do Rakouska, potřebují pro vstup od 19. května 2021 buď lékařské osvědčení nebo doklad o negativním PCR-testu (ne starší než 72 hodin) nebo antigenní test (ne starší než 48 hodin), certifikát o očkování nebo lékařské potvrzení o uzdravení po prodělané nemoci, vždy v německém či anglickém jazyce.
Pokud nemůže být předložen žádný z těchto dokladů, je nutné během 24 hodin podstoupit v Rakousku PCR- nebo antigenní test.
Kromě toho se cestující musí před cestou do Rakouska registrovat přes elektronický Pre-Travel-Clearance (PTC) registrační formulář (viz níže).

Pendleři musí při vstupu do Rakouska předložit buď certifikát o očkování, potvrzení o uzdravení po prodělaném covid-onemocnění nebo PCR- či antigenní test, který není starší než 7 dní. Registrace přes Pre-Travel-Clearance (PTC) registrační formulář je třeba každých 28 dní nebo při změně údajů.
Toto platí jak pro pendlery z České republiky, kteří cestují na své pracoviště v Rakousku, tak také pro rezidenty v Rakousku, kteří se vrací ze svého zaměstnání v České republice.

Od prvního očkování očkovací látkou, která je schválena EMA nebo WHO, musí být alespoň 22 dní, avšak ne déle než tři měsíce. U osob, které již dostaly druhou dávku očkování, nesmí být první očkování déle než před devíti měsíci. Očkování očkovacími látkami, u kterých je stanoveno jen jedno očkování, se uznávají od 22. dne od očkování na devět měsíců.

Dále platí jako požadované doklady pro vstup lékařský nebo úřední certifikát o uzdravení v německém nebo anglickém jazyce po prodělané COVID-19 infekci v posledních šesti měsících, a nebo méně než tři měsíce staré potvrzení o přitomnosti protilátek.

Pro děti do deseti let věku neplatí povinnost testu, jinak platí stejná ustanovení jako pro dospělé, pod jejichž dohledem děti cestují.
Pro nezletilé ve věku mezi deseti a osmnácti lety bez certifikátu o očkování nebo o potvrzení o prodělání nemoci, kteří cestují v doprovodu dospělých s dokladem o očkování nebo o prodělané nemoci, musí při vstupu předložit negativní výsledek testu.

Výjimky k výše uvedeným pravidlům:
- Tranzitující cestující
- Přeprava zboží nebo osob
- Zemědělství a lesnictví
- Jízdy při přeložení zaměstnání

Elektronický registrační formulář Pre-Travel-Clearance (PTC) naleznete zde: německy a anglicky
Registrace má být nejdříve 72 hodiny před cestou do Rakouska.

Formuláře PDF pro příjezd do Rakouska
Download: Zdravotní osvědčení (německy, anglicky)
Download: Registrační formulář na PTC (pokud není možné udělat registraci elektronicky) (německy, anglicky)

Seznam míst, která nabízejí molekulární biologické testy na SARS-CoV-2 (PCR-testy) v České republice, naleznete zde
Seznam míst, která nabízejí molekulární biologické testy na SARS-CoV-2 (PCR-testy) v Rakousku, naleznete zde


Další informace v německém jazyce naleznete zde:
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
österreich.gv.at