(stav 30.03.2021)

(Nařízení o vstupu do země - konsolidované vydání v německém jazyce)

Od 11.03.2021 musí cestující, kteří přicestují do Rakouska ze zemí, které nejsou uvedeny v příloze A, mít  negativní PCR test (starý max.72 hodin) nebo antigenní test ( starý max. 42 hodin). Výsledky testu v německém nebo anglickém jazyce odpovídají lékářskému osvědčení. U testů v jiných jazycích je vyžadováno lékařské osvědčení. Pokud nemůže být předloženo zdravotní osvědčení nebo výsledek testu , musí se během 24 hodin po vstupu nechat udělat antigenní nebo PCR test.

Kromě toho se musí cestující před vstupem do Rakouska registrovat přes eletronický registrační formulář Pre-Travel-Clearance (PTC). Elektronický formulář naleznete zde: německy a anglicky

Po přicestování se musí nastoupit do povinné 10-denní karantény. Od 5. dne je možné se nechat dobrovolně otestovat negativním PCR testem nebo antigenním testem. Vycestování před ukončením karantény je možné, pokud se zajistí, že se přitom riziko infekce zminimalizuje na co nejnižší míru.

• Následující osoby nemusí nastoupit do karantény. Musí ale při příjezdu předložit lékařské osvědčení, které potvrzuje negativní PCR test nebo antigenní test. (Elektronická registrace prostřednictvím Pre-Travel-Clearance je povinná)

- Humanitární služby
- Cestující za prací (mezi ně patří např. také 24-hod. pečovatelé/ky)
- Osoby doprovázející jinou osobu k nezbytnému lékařskému účelu
- Cestující na základě soudního nebo úředního předvolání
- Diplomaté/ky s registračním průkazem 


• Pendleři (podrobnější informace viz níže):
Následující osoby nemusí nastoupit do karantény, pokud při příjezdu předloží lékařské osvědčení, které potvrzuje negativní PCR test nebo antigenní test a toto testování není v době příjezdu starší než 7 dní. Od 01.04.2021 nesmí být test starší než 72 hodiny. (Elektronická registrace prostřednictvím Pre-Travel-Clearance je povinná)

- Jako pendleři platí osoby, které v rámci pravidelnéno pendlerského styku cestují (minimálně jednou za měsíc) 
              - za účelem zaměstnání
              - k účasti na školním nebo studijním provozu
              - k rodinným účelům nebo k návštěvě životního partnera


• V následujících případech je vstup možný bez omezení (tyto důvody pro výjimku musí být při kontrole věrohodně doložitelné)

 - Nákladní a osobní doprava
 - Tranzitující cestující
musí se doložit, že je zajištěno vycestování
 - Nutné důvody při zaopatření zvířat nebo pro zemědělská a lesnická opatření v jednotlivých případech
 - Přicestování v nepředvídatelných, neodkladných, obzvláště zohlednitelných důvodech v rodinném kruhu jako jsou zejména těžké případy nemoci, úmrtí, pohřby, narození nebo péče o osoby vyžadující neodkladnou péči v nouzových případech.
 - Jízdy při přeložení zaměstnání
 - V neodkladném zájmu Republiky Rakousko
 - Přicestování nebo opětovný vstup z lékařských důvodů

Pro přicestování v souvislosti s plánovatelnými jinak důležitými událostmi v rodinném kruhu jako jsou svatby, křtiny, narozeninové oslavy nebo nepravidelné návštěvy životního partnera platí všeobecná karanténní pravidla podle nařízení pro vstup a povinnost registrace.

Pro děti do dovršení desátého roku platí s výjimkou povinnosti testování stejné požadavky a právní důsledky jako pro dospělého, pod jehož dohledem děti cestují. Pokud platí karanténa pro dospělého, pod jehož dohledem dítě cestuje, jako ukončená, platí také karanténa dítěte jako ukončená.

Země v příloze A: Austrálie, Island, Nový Zéland, Singapur, Jižní Korea a Vatikán.
Země v příloze B ("státy nebo území s vysokám stupněm výskytu"): Česká republika, Bulharsko, Estonsko, Francie, Itálie, Malta, Polsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Kypr

Seznam míst, která nabízejí testy molekulárně-biologické pro SARS-CoV-2 (PCR testy) v České republice, naleznete zde.
Seznam míst, která nabízejí molekulárně-biologické testy pro SARS-CoV-2 (PCR testy) v Rakousku, zde.

Elektronický registrační formulář na Pre-Travel-Clearance (PTC) naleznete zde: německy a anglicky
Obdržené potvrzení o odeslání musí být při kontrole předloženo v elektronické či vytištěné formě.

Formuláře PDF pro příjezd do Rakouska
Download: Zdravotní osvědčení (německy, anglicky)
Download: Registrační formulář na PTC (pokud není možné udělat registraci elektronicky) (německy, anglicky)
Download: Potvrzení o neodkladné nutnosti lékařského výkonu (německy, anglicky)

Další informace v německém jazyce naleznete zde:
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
österreich.gv.at

 

Podmínky pro pendlery pro vstup do Rakouska, platné od 01.04.2021 (00:00)

(Stav 30.03..2021)

Pokud pendlujete za prací nebo za vzděláním do Rakouska anebo z Rakouska do jiného státu nebo pravidelně navštěvujete svého životního partnera, musíte se před příjezdem nebo opakovaným vstupem do Rakouska registrovat. Elektronický registrační formulář (Pre-Travel-Clearance) naleznete zde: německy, anglicky

Tuto registraci musíte opakovat nejpozději po uplynutí 28 dní nebo při změně uvedených údajů (když se změní např. Vaše adresa bydliště nebo pracoviště)

Při vstupu z České republiky do Rakouska musíte předložit negativní PCR nebo antigenní test, který není starší více než 72 hodiny.Výsledky testů v německém nebo anglickém jazyce odpovídají lékařskému osvědčení. U výsledku testů v jiných jazycích je potřeba lékařské potrvzení. Pokud nemůžete při vstupu do Rakouska předložit žádný negativní test na Covid-19, musíte se nechat otestovat během 24 hodin po vstupu.

Možnosti k otestování:
Také pendleři za prací mohou využít zdarma nabízené testování v Rakousku. Seznam zdarma poskytovaných testovacích možností naleznete zde: www.oesterreich.gv.at
 Kromě toho jsou nabízeny od 8. února ve specializovaných lékárnách gratis COVID-19-antigenní rychlé testy: podrobněji na: www.apothekerkammer.at
Testovací kapacity jsou všem osobám, které se zdržují v Rakousku k pracovním, studijním nebo školním účelům, tedy pendlerům, k dispozici také zdarma.

PDF formuláře pro vstup do Rakouska:
Download: Zdravotní osvědčení (německy, anglicky)
Download: PTC-registrační formulář (pokud není možná elektronická registrace) (německy, anglicky)

Podmínky příjezdu do České republiky

Pro informace o podmínkách příjezdu do České republiky v češtině se prosím obraťte na Ministerstvo vnitra ČR link popř. na Ministerstvo zdravotnictví ČR link .

Aktuální informace ke koronaviru (COVID-19)

Pravidelnou aktualizaci informací o situaci v souvislosti s koronavirem naleznete na webové stránce Spolkového ministerstva pro sociální záležitosti, zdravotnictví, péči a ochranu spotřebitele – Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.