Berlín - Sasko zváží karanténní výjimku pro školství, což by přeshraničním školákům, studentům, učitelům a vychovatelům umožnilo překračovat česko-německé hranice. ČTK to po dnešním jednání se saskými vládními činiteli řekla předsedkyně Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová. Sasko jí rovněž sdělilo, že v dohledné době nelze s uvolněním stávající karanténního režimu na sasko-českém pomezí počítat. Německo považuje Českou republiku za oblast s výskytem mutací koronaviru, přeshraniční cestování je kvůli tomu výrazně omezeno.

"Velmi důrazně jsme řekli, že se zapomnělo do kritické infrastruktury dát školství," řekla Vintrová. Vedle nemožnosti přeshraničního dojíždění do škol a školek zmínila také problém složitých návštěv dětí, pokud rodiče žijí na opačných stranách hranic.

Saský státní tajemník pro Evropu na ministerstvu spravedlnosti Mathias Weilandt, který s Vintrovou jednal, přislíbil, že se pokusí doplnit výjimku pro školství i pro rodinné návštěvy.

Vintrová s Weilandtem hovořila i o nynějších podmínkách pro pendlery a také o otázce kompenzací pro ty, kteří přes hranice dojíždět nemohou. Pendleři, jejichž profese Sasko nevyhodnotilo jako důležité, mají možnost se do Německa dočasně přestěhovat. Sasko jim v takovém případě připlácí na bydlení 40 euro za noc; pokud si s sebou vezmu manžele a děti, mají nárok ještě na dalších 20 euro na osobu a noc. Bavorsko takovou pomoc neposkytuje. "Platí si to sami, nebo jim přispívá zaměstnavatel, což je i tak měsíčně velmi nákladné," řekla Vintrová.

Podmínky ubytování těch, kteří se dočasně do Německa přestěhovali, označila za zdravotně rizikové. "Naznačili jsme, že se nám nelíbí, když je 150 lidí v jednom hotelu, protože to nepovažujeme za epidemicky správné," řekla. Jako řešení navrhla otevření hranic pro pendlery, kteří jsou denně testováni. Pokud budou přeshraniční pracovníci dojíždět opět z domova, bude to podle Vintrové epidemicky jistější.

Sasko se nově chce vedle pravidelného testování pendlerů zaměřit i na plošné testování německých zaměstnanců v těch podnicích, kde Češi pracují. "Aby nebyli Češi stigmatizováni," vysvětlila podle Vintrové saská strana.

Rozvolnění stávajících opatření je zatím v nedohlednu. Nejen saské úřady, ale také německá spolková vláda jasně uvádějí, že bude záviset na epidemické situaci v Česku, která je nyní velmi vážná. Vintrová předpokládá, že žádné otevírání nenastane, dokud v příhraničí neklesne sedmidenní přírůstek nových případů nákazy na hodnotu mezi 70 a 100. Aktuálně je v některých příhraničních regionech i okolo 1000 nově nakažených na 100.000 obyvatel za sedmidenní období. V Německu je tento sedmidenní údaj podle Institutu Roberta Kocha necelých 63 případů, v okresech u hranic s Českem ale dosahuje až 300.

Jednání, kterého se dnes zúčastnil i český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka, chce Sasko zopakovat.

Od 14. února, kdy Berlín oficiálně označil Česko za oblast s koronavirovými mutacemi, mohou přes německo-české hranice do Německa volně jen němečtí občané, lidé, kteří v zemi žijí, dopravci zboží a vybraní pendleři s důležitými profesemi, především zdravotníci či energetici. Přeshraniční pracovníci a řidiči kamionů mají výjimku z karantény, ostatní musí po příjezdu do Německa do dvoutýdenní izolace, kterou v Sasku není možné zkrátit dalším testem. Na hranicích je nezbytné předkládat výsledek koronavirového testu a doklad o vyplněném vstupním formuláři.