Aktualizované: 15/03/2021

Podmienky vstupu do Českej republiky

Vláda Českej republiky vyhlásila nový núdzový stav na 30 dní, ktorý platí na území ČR od 27. februára do 28. marca 2021, zároveň pristúpila k sprísneniu niektorých krízových opatrení a obmedzeniu voľného pohybu.

 

Sprísňujú sa pravidlá najmä pre:

 • ochranu dýchacích ciest: povinnosť nosiť respirátory v obchodoch a prevádzkach služieb, vo verejnej doprave, v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach; povinnosť nosiť respirátory alebo chirurgické rúška na pracoviskách (ochranné prostriedky musí zabezpečiť zamestnávateľ); povinnosť nosiť respirátory alebo chirurgické rúška aj v exteriéri – v zastavanom území a v prípade stretnutia aspoň 2 osôb (nežijúcich v spoločnej domácnosti) vo vzdialenosti menej ako 2 m aj mimo zastaveného územia
 • voľný pohyb na území  - od 1. marca 2021 platí zákaz pohybu medzi okresmi. Výnimky: cesty do zamestnania, nevyhnutné cesty za lekárom, za účelom starostlivosti o blízkych alebo vybavenia neodkladných úradných záležitostí
   

Dodržiavanie nových pravidiel v oblasti obmedzenia voľného pohybu osôb bude náhodne kontrolovať polícia, vrátane ciest vlakmi a autobusmi.
 

Od 1. marca  2021 platí aktualizácia ochranného opatrenia českého ministerstva zdravotníctva k podmienkam vstupu do ČR týkajúca sa podmienok tranzitu pozemnou cestou cez územie ČR.

 

Zoznam krajín podľa miery rizika z pohľadu Českej republiky

 
5. februára 2021 sa zaviedla  tzv. tmavo červená – vysoko riziková – kategória krajín do ktorej patrí aj Slovensko.

Cestovateľský semafor Českej republiky, zdroj Ministerstvo zahraničných vecí ČR

 

 

Informácie na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR

 

Každý cestujúci do ČR, ktorý počas uplynulých 14 dní strávil viac ako 12 hodín:
 

V tmavo červenej – vysoko rizikovej krajine je povinný:

 

 • pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole,

 

 • pred vstupom do ČR disponovať písomným potvrdením akreditovaného laboratória o negatívnom výsledku RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín,

 

 • následne vykonať druhý RT-PCR test (na vlastné náklady) v ČR najskôr päť dní od vstupu, najneskôr však 14 deň od vstupu do ČR. Výsledok druhého RT- PCR testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu (študenti aj škole a zamestnanci zamestnávateľovi),

 

 • do predloženia druhého negatívneho výsledku RT PCR testu je nutná samoizolácia (domáca karanténa),

 

 • po dobu 10 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor aspoň triedy FFP2, KN95, N95, P2, DS alebo rúško, a to aj po negatívnom výsledku druhého RT PCR testu.
   

 

V oranžovej alebo červenej

 

 • pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár,  vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole,

 

 • pred vstupom do ČR disponovať písomným potvrdením akreditovaného laboratória o negatívnom výsledku antigénového testu, nie starší ako 24 hodín alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín

 

 • pri vstupe z červených krajín následne vykonať druhý RT-PCR test (na vlastné náklady) v ČR najneskôr do piatich dní (môže byť aj skôr) od vstupu. Výsledok druhého RT- PCR testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu (študenti aj škole a zamestnanci zamestnávateľovi),

 

 • do predloženia druhého negatívneho výsledku RT PCR testu je nutná samoizolácia (domáca karanténa),

 

 • po dobu 10 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor aspoň triedy FFP2, KN95, N95,P2,DS, a to aj po negatívnom výsledku druhého RT PCR testu.

 
 
Výnimky pre vstup do ČR,  u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár  a predložiť výsledky PCR alebo antigénového testu:

 •  pracovníkov medzinárodnej dopravy, (iba tí, ktorí netranzitujú cez ČR do Nemecka, alebo z Nemecka do iných krajín),

 

 • tranzit cez územie ČR do 12 hodín, pre osoby tranzitujúce pozemnou cestou platí povinnosť pred vstupom na územie ČR disponovať písomným potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín alebo RT PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

 

 • odôvodnené neodkladné cesty do a z ČR  do 12 hodín, sú obmedzené za účelom: výkonu podnikateľskej činnosti a obchodné cesty, obstaranie základných životných potrieb, zdravotná starostlivosť, neodkladné úradné záležitosti, pohreby.

 

 • deti mladšie ako 5 rokov

 

 • cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu

 

 • občania EÚ/SR, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a absolvovali izoláciu v stanovenom rozsahu z dôvodu pozitívneho výsledku PCR testu a to podľa pravidiel ČR alebo iného členského štátu EÚ, pričom od pozitívneho výsledku PCR neuplynulo viac ako 90 dní (potrebné predložiť potvrdenie od lekára v ČR alebo EÚ o absolvovaní izolácie po pozitívnom PCR teste, ktorý bol vykonaný menej ako pred 90 dňami)

 

Nové pravidlá sa vzťahujú na príchod cudzincov, ako aj na návrat českých občanov a rezidentov späť do ČR.
 

Aktuálne informácie na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR

 

Na stiahnutie: Podmienky vstupu do Českej republiky v prehľadnej tabuľke

 

Podmienky tranzitu

Doba pobytu počas tranzitu na území ČR nesmie presiahnuť 12 hodín.
 
Počas pobytu ČR  všetky osoby musia dodržiavať všetky opatrenia prijaté v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom, a to: obmedzenie voľného pohybu, nosenie rúšok, zákaz nočného vychádzania a pod.

 

Od 1. marca 2021 občania EÚ/SR (s výnimkou tzv. zelených krajín), ktorí tranzitujú pozemnou cestou cez územie ČR, musia mať pri vstupe do ČR potvrdenie o negatívnom výsledku AG testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 24 hodín alebo PCR testu nie staršie ako 72 hodín.

 

Výnimka z povinnosti preukázať sa potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 naďalej platí pre občanov EÚ/SR, ktorí ale cez územie ČR tranzitujú letecky s nadväzujúcim letom do 12 hodín, teda bez vstupu na územie ČR.

 

Tranzit do Nemecka

14. februára 2021 Nemecko označilo Českú republiku ako oblasť s výskytom nových variant vírusu a zároveň  sa znovu zaviedli kontroly na vnútorných hraniciach.

 

Vstup do Nemecka z Českej republiky je umožnený len obmedzenému počtu kategórii cestujúcich (napr. pracovníci v doprave alebo vybrané kategórie pendlerov, nie však pre tranzitujúcich cez Nemecko do ďalších krajín), ktorí sa pri vstupe musia preukázať negatívnym PCR/antigénovým testom nie starším ako 48 hodín. Povinnosť predkladať negatívny test sa vzťahuje aj na osoby, ktoré územím Českej republiky tranzitujú do Nemecka, vrátane pracovníkov v doprave.

 

V reakcii na túto situáciu a v snahe vyhnúť sa kolapsu dopravy boli upravené podmienky vstupu do Českej republiky. Pracovníci v doprave, ktorí tranzitujú cez územie Českej republiky do Nemecka, sú od 14. februára povinní disponovať negatívnym výsledkom PCR/antigénovým testom, nie starším ako 36 hodín už pri vstupe do Českej republiky. Z dôvodu zabezpečenia tohto opatrenia budú posilnené policajné kontroly.

 

VÝZVA pre dopravné spoločnosti: tranzit cez Českú republiku do Nemecka využívať iba v úplne naliehavých prípadoch.

Všetkým cudzincom sa neodporúča využívať Českú republiku na tranzit cez Nemecko a do ďalších krajín, pretože nespadajú do výnimiek umožňujúcich vstup do Nemecka.

 

Opatrenia v krajine

Vláda Českej republiky vyhlásila nový núdzový stav na 30 dní, ktorý platí na území ČR od 27. februára do 28. marca 2021, zároveň pristúpila k sprísneniu niektorých krízových opatrení a obmedzeniu voľného pohybu.

 
Sprísňujú sa pravidlá najmä pre:

 • ochranu dýchacích ciest: povinnosť nosiť respirátory v obchodoch a prevádzkach služieb, vo verejnej doprave, v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach; povinnosť nosiť respirátory alebo chirurgické rúška na pracoviskách (ochranné prostriedky musí zabezpečiť zamestnávateľ); povinnosť nosiť respirátory alebo chirurgické rúška aj v exteriéri – v zastavanom území a v prípade stretnutia aspoň 2 osôb (nežijúcich v spoločnej domácnosti) vo vzdialenosti menej ako 2 m aj mimo zastaveného územia
 • voľný pohyb na území  - od 1. marca 2021 platí zákaz pohybu medzi okresmi. Výnimky: cesty do zamestnania, nevyhnutné cesty za lekárom, za účelom starostlivosti o blízkych alebo vybavenia neodkladných úradných záležitostí
   

Dodržiavanie nových pravidiel v oblasti obmedzenia voľného pohybu osôb bude náhodne kontrolovať polícia, vrátane ciest vlakmi a autobusmi, pričom vláda plánuje za týmto účelom povolať aj 5 tisíc vojakov. 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Karanténa, výnimky a podmienky návratu do SR

 

Od 17. februára sa zrušil zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72 hodinovým PCR testom. Znamená to, že osoba, s prihliadnutím na viacero výnimiek, bude musieť absolvovať po príchode na Slovensko 14-dňovú izoláciu a najskôr na 8. deň bude testovaná PCR metódou na COVID-19.

 

Postup a povinnosti pri príchode do SR

Pokiaľ vstúpite na územie Slovenskej republiky od 17. februára,

 

 • ste povinní sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webe korona.gov.sk/ehranica a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky

 • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

 • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v ôsmy deň domácej izolácie,

 • pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny) a máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 14. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu.

 • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti,

 • ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky alebo elektronicky vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

 • ak vstupujete na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou, ste zároveň  povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

 

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva

 

Výnimky zo 14-dňovej izolácie po príchode na Slovensko

Rozdeľujeme ich do troch skupín:

1. Stále platia výnimky napríklad pre pendlerov v susedných štátoch, študentov, osoby starajúce sa o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, kultúrnu oblasť, spravodajsko-mediálnu produkciu a podobne.

Požiadavka negatívneho antigénového alebo PCR testu sa z frekvencie raz za 14 dní mení na raz za 7 dní.

Na stiahnutie:  Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

 

2. Zároveň sem pribúda kategória pre vymedzený okruh športovcov pri tréningovom procese alebo účasti na profesionálnych súťažiach s podporným stanoviskom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorí budú musieť mať pri vstupe na územie SR negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín alebo PCR testu nie starším ako 72 hodín.

 

3. Vzniká nová skupina osôb so špecifickým režimom, a to

 

 • osoby ktoré prekonali ochorenie COVID-19

 

 • a osoby, ktoré boli zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14 dňami.

 

Pre túto skupinu platí:

 • pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín,
 • najneskôr pri vstupe na územie SR sa musí zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica
 • musia sa podrobiť izolácii, avšak tá im končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý môže osoba podstúpiť hoci aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. V prípade, že osoba takýto okamžitý test nepodstúpi, prejde bežným režimom registrácie cez formulár ehranica (najskôr na 8. deň test, ak je negatívny, izolácia sa končí. Bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).

 

Výnimky z izolácie a preukázania sa negatívneho testu stále platia napríklad pre posádku nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, kritická infraštruktúra, osoby potrebujúce liečbu či diagnostiku a podobne. Bližšie podmienky prekročenia hraníc v takýchto prípadoch sú bližšie definované v pdf platnej vyhláške  (pdf; 303.54 KB).

 

 

Výnimka pri preprave osôb na letisko

Od 18. decembra 2020 sú umožnené krátkodobé výjazdy na najbližšie letiská v susedných štátoch EÚ aj bez potreby preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri návrate.
 
Osoby, zabezpečujúce prepravu iných osôb na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľska, Maďarska alebo Rakúska sú však povinné najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky

 

 • preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru SR vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

 

Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov EÚ, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.

Upozorňujeme, že vyplnený formulár nezakladá právny či iný nárok na vstup na územie susedného štátu a rozhodnutie v prípade kontroly na hraniciach prijímajú príslušné policajné orgány susedných štátov.
 

 

Informácie o všetkých výnimkách a hraničný režim so susednými štátmi sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk.

 

Zdroj informácií: www.korona.gov.sk

Otázky ohľadom karanténnych opatrení a testovania môžete zasielať na emailovú adresu Úradu verejného zdravotníctva SR: koronapodnety@uvzsr.sk

 

 

 

Obmedzenia na hraniciach vo svete a podmienky vstupu do jednotlivých krajín

 

 

Zákaz vychádzania na území Slovenska

Uzneseniami Vlády SR č. 77 z 5. februára 2021, č. 123 z 28. februára 2021, č. 118 z 24. februára 2021  sa upravuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania do 19. marca 2021.

 

pdf Vyhláška č. 98/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR (pdf; 3.22 MB) upravuje určité aspekty súvisiace s obmedzením pohybu (jedným z obmedzení je aj zákaz poskytovania krátkodobých ubytovacích služieb pre prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, okrem výnimiek stanovených vyhláškou).

 

Upozorňujeme, že pre niektoré regióny SR môžu platiť iné (prísnejšie) podmienky súvisiace s obmedzením pohybu. Platné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sú zverejnené vo Vestníku vlády SR. Uznesenia vlády SR možno nájsť na webovej stránke Úradu vlády SR.

 

Od 8. februára platí na Slovensku COVID Automat, ktorý určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika.

 

COVID automat a prehľad aktuálnej sitácie na Slovensku v číslach

 

 

Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 7 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Nad rámec Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia môžu členovia vlády SR vo svojej pôsobnosti a v odôvodnených prípadoch požiadať Úrad verejného zdravotníctva SR o udelenie výnimky osobe a to po splnení stanovených podmienok. Výlučne v prípadoch, ktoré spadajú do vecnej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na základe § 7 vyhlášky je možné zasielať žiadosti o udelenie výnimky na e-mailovú adresu: vynimky@mzv.sk,

 

Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti príslušného ministra. Ak Úrad verejného zdravotníctva SR výnimku schváli, bude vám zaslaná spätne mailom. Úplnú žiadosť aj s prílohami je potrebné zaslať minimálne v predstihu troch pracovných dní od dátumu požadovaného vstupu. Podmienkou udelenia výnimky na vstup na územie SR je preukázanie sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

 

Súčasne žiadame občanov, aby všetky okolnosti hodné osobitého zreteľa uvedené v žiadosti, boli doložené podpornou dokumentáciou, ktorou žiadateľ o výnimku svoje tvrdenia podloží. V opačnom prípade nebude možné považovať žiadosť za úplnú.V zmysle vyhlášky má minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR možnosť požiadať o výnimku výlučne v oblasti svojej vecnej pôsobnosti.

 

doc Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 7 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR  (doc; 47.10 KB)

 

V prípade vecnej príslušnosti iných rezortov je potrebné obrátiť sa priamo na tieto rezorty. Informácie o postupe pre udelenie výnimky na webových stránkach konkrétnych rezortov:

 

 

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 9.3.2021