Proč se registrovat..

Posláním “APČR” je zejména: – hájit práva „pendlerů“ – členů “APČR”, zastupovat, prosazovat, obhajovat a ochraňovat na národní i mezinárodní úrovni zájmy „pendlerů“ – členů “APČR”. A to vše ve styku a v jednání s vládními, parlamentními, nevládními a jinými organizacemi České republiky, Spolkové republiky Německo, Rakouské republiky, Maďarské republiky, Slovenské republiky, Polské republiky, Itálie, případně i dalších evropských zemí kde pracují nebo pracovali členové “APČR”
  1. Výhody členství v Asociaci pendlerů České republiky z.s.
  2. Získávání aktuálních informací díky napojení Asociace na úřady, ministerstva, ambasády.
  3. Řešení aktuálních problémů pendlerů – např. Covid 19, testování, vzorové formuláře.
  4. Odborné poradenství týkající se zaměstnání v zahraničí.
  5. Nabídka zvýhodněných služeb členům od partnerských třetích stran.
  6. Možnost zajištění a vyřízení nenadálých situací v zastoupení rodinných příslušníků člena/pendlera – vážné nemoci, úrazy, autonehody.         Členské příspěvky pro rok 2021 činí 500,- Kč