zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/testovani/

testovani_antigeny
Antigenní testování
tesovani_PCR
Testování RT-PCR

Ambulantní specialisté

Potvrzení o výsledku RT-PCR testu v českém a anglickém jazyce


Aktuálně k testování

Průvodce povinným testováním ve firmách – jak od 1. března 2021 samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění

Informace k testování zaměstnanců společností sídlících v ČR na přítomnost onemocnění covid-19 prostřednictvím POC antigenních testů, hrazených z veřejného zdravotního pojištění, je k dispozici zde.

Seznam antigenních testů, pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády
č. 56/2015 Sb., je z dispozici zde.


Pro osoby, které přijíždějí do Německa, platí povinnost mít u sebe lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená již při vstupu na území Německa a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem  a doklad o něm musí být v německém, anglickém či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu). Německo uznává i antigenní testy. Obecně platí, že jeden test týdně je zdarma v ČR (v rámci plošného antigenního testovaní), další testy zajistí Německo. Potvrzení je bezplatné.
Více informací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Informace ke karanténním opatřením jednotlivých spolkových zemí
(v německém, anglickém a francouzském jazyce)

Více informací naleznete na webových stránkách:

Velvyslanectví ČR v Berlíně,

Generálního konzulátu ČR v Drážďanech,

Generálního konzulátu ČR v Mnichově.