Otevřený dopis pro předsedu KSČM, Vojtěcha Filipa

Vážený pane předsedo KSČM Vojtěchu Filipe,

reaguji na Vaše vystoupení v mediích a veřejnou stigmatizaci pendlerů ČR vyjíždějících do BRD za přenašeče Covid – 19 mutace do ČR na území Chebska. Bohužel musím konstatovat, že tato záleži-tost se ve veřejném mínění nedotkla pouze pendlerů z lokality Cheb, nýbrž všech jako celku. A ne jen proto, že Vaše obvinění a stigmatizace pendlerů týká spolu se zdravotníky nejvíce testovanou a sledo-vanou skupinou obyvatel ČR.


Tisková zpráva 31.1.2021

Asociace pendlerů ČR s podporou vlády ČR iniciuje navýšení testovacích stanic a jejich kapacity pro pendlery v příhraničí do Rakouska a Německa.